TUMAC SNOVA, Ibn - Sirin

Podjeli prijateljima na facebook:

TUMAČ SNOVA, Ibn - Sirin TUMAČ SNOVA Ibn-Sirin preuzeto u osnovi sa www.tumacsnova.org .Izvršena obrada i korekcije dokumenta !

Sve teme su numerisana shodno ovom sadržaju od 1do58 .

Za pretragu koristite opciju Tema u sadržajima. 1 do 58.

Pregled tema :
1.Tumačenje snova o Stajanju pred svojim Gospodarom Allahom dž.š.
2.O Sanjanju Vjerovjesnika i Poslanika uopšte,posebno o sanjanju
Muhammeda s.a.v.s.
3.O Sanjanju Meleka,Alejhimus Selam.
4.Sanjanje Ashaba i Tabina,Radijaalahu anhum ve Erdahum.
5.Sanjanje Sura iz Kur ' ana a.š.
6.Tumačenje snova o Islamu.
7.Tumačenje snova o nazivanju Selama i rukovanja.
8.Tumačenje snova o Taharetu ( Vjeskoj Čistoći ).
9.Tumačenje snova o Ezanu i Ikametu.
10.Tumačenje snova o Namazu i njegovim sastojnim djelovima.
11.Tumačenje snova o Džamiji,Mihrabu,Munari i zajedničkim Zikrovima.
12.Tumačenje snova o Zekatu,Sadaki,Milostinji i Vitrama.
13.Tumačenje snova o Postu i Mršenju.
14.Tumačenje snova o Hadžu,Umri,Kabi,Hadžer-ul-Esvedu,Zemzemu,Prinošenju Žrtava i klanju Kurbana.
15.Tumačenje snova o Džihadu ( Borbi ).
16.Tumačenje snova o Smrti,Umrlim,Grobovima,Kefinima ( Mrtvačkoj odjeći ) i onome što je s tim u vezi;plač,naricanje i drugo.
17.Tumačenje snova o Kijametskom danu,Obračunu mjerenju djela i davanje zapisani djela u desnu i lejevu ruku,Sirat-ćupriji ionoga što je s tim u vezi.
18.Tumačenje snova o Džehenemu,sačuvao nas Allah njega.
19.Tumačenje snova o Dženetu,Njegovim vratima,Hurijama,Dvorcima,Rijekama i Plodovima.
20.Tumačenje snova o Džinima i Šejtanima.
21.Tumačenje snova o Ljudima:Starcima,Mladićima,Djevojkama,Staricama,Djeci,Poznatim i Nopznatim.
22.Tumačenje snova o Ljudskom tjelu i pojedinim njegovim Organima.
23.Tumačenje snova o stvarima koje izlaze iz Čovjeka i iz Životinja kao što su:Mljeko,Krv,Glas i dr.
24.Tumačenje snova o Životinjskim glasovima i razgovoru sa životinjama.
25.Tumačenje snova o Ljudskim bolestima,bolovima i zarazama.
26.Tumačenje snova o Lječenju,ljekovima,napicima i puštanju krvi.
27.Tumačenje snova o Hrani,Jelima,Slatkišima,Vrstama Mesa i priboru za pripremanju i serviranju jela.
28.Tumačenje snova o Pijankama,Muzici,Svirci,Igrama,Zabavama,Mirisima,Gozbama i Banketima.
29.Tumačenje snova o raznima vrstama i bojama Odjeće.
30.Tumačenje snova o Sultanima,Carevima,Njihovoj pratnji,Straži i onima koji su u kontaktu sa njima.
31.Tumačenje snova o Ratu,Ratnim stanjima,Oružiju,Oružanim sredstvima,Ubijanju,Vješsanju,Hapšenju,Okovima i sl.¸
32.Tumačenje snova o raznim Zanatima,zanimanjima i poslovima.
33.Tumačenje snova o Krupnoj i sitnoj Stoci.
34.Tumačenje snova o Divljim Životinjama i Zvjerima.¸
35.Tumačenje snova o raznim vrstama Ptica i drugih životinja koja imaju krila,kao i o nekim Morskim Životinjma.
36.Tumačenje snova o sredstvima za Lov i Ribolov.
37.Tumačenje snova o Gmizavcima.Insektima i Kukcima.
38.Tumačenje snova o Nebu,Suncu,Zvijedzdama,Noću,Danu,Vazduhu,Vjetru,Oblacima,Gromu,Munji,Dugi,Kiši,
Gradu,Snijegu,Ledu,Bujici,Blatu,Propadanju Zemlje i Zemljotresu.
39.Tumačenje snova o Zemlji,Brdima,Prašini,Pjesku,Putevima,Gradovima,Selima,
Kućama,Zgradama,Dvorcima,Tvrđavama,Radnjama,Trgovinama,Pojedinim kućnim
prostorijama,Vratima,Stropvima,Kupatilima,Klozetima,Wc,Zatvorima,Džamijama,Crkvama,
Sinagogama i Grobnicama.
40.Tumačenje snova o Zlatu,Srebru,Nakitu,Draguljima,Olovu,Bakru,Surmi,Nafti,Bronzi,
Staklu,Željezu,Katranu i dr.
41.Tumačenje snova o Moru,Rijeci,Bunaru,Lađi,Vodi,Utapanju i raznim posudama za vodu.
42.Tumačenje snova o Vatri njenim sredstvima i priboru,te Drva,Ugalj,Ognjište,Peć,Mangla,lampa,Svijeća,kandilj idr.
43.Tumačenje snova o Drveću koje daje plodove o njihovim plodovima,Drveću koje ne
daje plodove,Vrtovima,Vinogradima i proljetnom bilju.
44.Tumačenje snova o Znevju,Usjevima,Povrću,Bilju,Baštama,Bostanu,Krastavcima i sl.
45.Tumačenje snova o Peru,Tinti,Mastionici,Listovima,Pisanju,Poeziji i sl.
46.Tumačenje snova o Idolima,Zabludjelim Vjerama,Odpadništvu i sl.
47.Tumačenje snova o Ćilimima,Posteljama,Šatorima,Krevetima,Jedrima,Zastorima i sl.
48.Tumačenje snova o priboru i sredstvima za Jahaće Životinje.
49.Tumačenje snova o Kućnom namještaju i potrebštinama,o zanatskim sredstvima,pomagalima te Predivu i Sukanju.
50.Tumačenje snova o Ležanju,Spavanju,Sanjanju,Buđenju,te o Ženi,Starici i Robinji.
51.Tumačenje snova o Žeđi,Gladi,Pijenju,Jedenju,jedenju vlastitog ili mesa svog roda,
žvakanju žvakaćih guma i kuhanju.
52.Tumačenje snova o raznim vrstama belaja kao što su;Očaj,Sirotost,Bol,Muka,Užas,
Mrštenje,Golotinja,Usamljenost,Progon,Krađa,Ludilo,Poniženje,Gubitak,Pronevjera,Zatvor,
Teški teret,Bjeda,Tiranija i Zabluda.
53.Tumačenje snova o nekim suprotnostima kao što su;Škrtost,Daražljivost,Nepomirljivost,Pomirljivostm,Oholst,Ponizenost,Laž,Iskrenost,Boga-
stvo,Siromaštvo,Strah,Sigurnost,Briga,Radost,Nijekanje,Potvrđivanje,Dobro,Zlo,Grijeh,
Kajanje.
54.Tumačenje snova o Braku što je u vezi sa brakom kao što je:Intimni odnos,Ljubomora,
Rastava,Gojaznost,Kupovanje Robinje,Blud,Homoseksualnost,Navođenje na Zlo,Imiteranje
suprotnog Spola i gledanje u sramna mjesta.
55.Tumačenje snova o Putovanju,Skakutanju,Pješačenju,Poskakivanju,Žurbi u hodu,Od-
mjerenost u hodu,Izgubljenosti,Letenju,Jahanju iPovratku s Puta.
56.Tumačenje snova o raznim poslovima,Koje Ljudi međusobno obavljaju kao što je kup-
prodaja,Zalaganje,Najam,Ortakluk,Davanje stvari na čuvanje,Pozamljivanje,Jamstvo,Gara-
ncija,Vraćenje duga,Izvršavanje i Odgađanje vršenje obaveza.
57.Tumačenje snova o raznim sukobima,Sporovima,Svađama i onog što je u vezi s tim,kao
što je:Mržnja,Nepravda,Prijetnja,Zavidnost,Varanje,Psovanje,Ruganje,Ogovaranje i sl.
58.Razno.

Komentari:

Esselamu alejkum!


Majke vjernika: Safijja bint-Hujejj

Sanjala je da joj je Mjesec pao u krilo...

Prije primanja islama, sanjala je čudan san: vidjela je Muhammeda, a. s., i sebe kako ih melek pokriva svojim krilima.

Bila je izrazito inteligentna, blaga, ugledna i poštovana, lahka na suzi i samilosna. Ubraja se među prenosioce hadisa (Majka vjernika: Safijja bint-Hujejj)

Puno ime joj je bilo Safijja bint-Hujejj bin Ahtab. Vodi porijeklo od Ishaka, a. s., a potom i od Haruna, a. s. Majka joj je bila Berra, kćerka Samuelova. Porodica joj je bila izrazito bogata i poštovana. Kod svojih roditelja bila je vrlo omiljena i bila im najdraže dijete. Safijja je prije primanja islama bila židovka i živjela je u Hajberu, dobro utvrđenom židovskom gradu sjeverno od Medine, udaljenom oko 70 milja.

Safijja je bila izrazito inteligentna, blaga, ugledna i poštovana u svome narodu. Bila je časna i lijepa. Prvo je bila udata za Selama bin-Miškema, a potom za Kenanu bin-ebil Hakika. Ova dvojica su bili židovski pjesnici u Medini. Drugi je bio veliki agitator i urotnik protiv islama i muslimana. Ovaj Kenana je ubijen u Bitki na Hajberu zbog zločina počinjenih nad muslimanima. Safijja, njegova tek oženjena nevjesta, tako je postala zarobljenica u ovoj bitki ...

Uglednica plemena Kurejze

Nakon Bitke na Hajberu, dođe ashab Dihje Poslaniku, a. s., i zatraži od njega da uzme jednu robinju za sebe. Poslanik, a. s., odobri mu te on izabra Safijju. Tako je, nakon Bitke na Hajberu, Safijja kao robinja pripala Dihji bin-Halifi el- Kelbiju.

S obzirom na njeno porijeklo, položaj u plemenu i sl., ljudi su se obraćali Resulullahu, a. s., riječima: “Allahov Poslaniče! Ona je uglednica plemena Kurejze te si je ti jedini dostojan”. Poslanik, a. s., naredio je da je Dihje pusti, a da uzme drugu robinju. Potom joj Muhammed, a. s., ponudi islam, a ona ga prihvati i držala ga se u svim situacijama. Tada se pokrila hidžabom.

Nakon što joj je Poslanik, a. s., ponudio da se uda za njega, ona je rekla: “To sam potajno priželjkivala u širku (mnogoboštvu), pa kako da ne pristanem u islamu!” Njen mehr bio je puštanje na slobodu.

Prije primanja islama, sanjala je čudan san: vidjela je Muhammeda, a. s., i sebe kako ih melek pokriva svojim krilima.

S obzirom da se Resulullah, a. s., s njom oženio u toku vojnog pohoda na Hajber, njen slučaj nam je još zanimljiviji.

Poslanik, a. s., upriličio je skromno svadbeno veselje. Zvanice su pogošćene hurmama s maslom i brašnom (tada nije bilo mesa u muslimanskoj vojsci). Nakon ovoga, kad je Safijja bila spremna za brak, Poslanik, a. s., prišao joj je i s njom, kao sa svojom nevjestom, proveo tri dana na vojnom pohodu.

Komentari: